Điện thoại: 0938.561.328
Email: ducthinhdigi@gmail.com

0938.561.328

Ram máy tính - Laptop

DDRam3 8G/Bus 1333 laptop máy bộ Chi tiết
DDRam3 8G/Bus 1333 laptop máy bộ
 
Giá: 1,190,000 VNĐ
DDRam3 4G/Bus 1333 laptop máy bộ Chi tiết
DDRam3 4G/Bus 1333 laptop máy bộ
 
Giá: 590,000 VNĐ
DDRam3 2G/Bus 1333 laptop máy bộ Chi tiết
DDRam3 2G/Bus 1333 laptop máy bộ
 
Giá: 280,000 VNĐ
DDRam2 2G/Bus 800 laptop máy bộ Chi tiết
DDRam2 2G/Bus 800 laptop máy bộ
 
Giá: 295,000 VNĐ
DDRam4 4G/Bus 2133 PATRIOT chính hãng AMC Chi tiết
DDRam4 4G/Bus 2133 PATRIOT chính hãng AMC
 
Giá: 1,190,000 VNĐ
DDRam 3-4G Bus1333 HYNIX KINGTON Chi tiết
DDRam 3-4G Bus1333 HYNIX KINGTON
 
Giá: 625,000 VNĐ
DDRam 3-2G/Bus1333 HYNIX-KINGTON Chi tiết
DDRam 3-2G/Bus1333 HYNIX-KINGTON
 
Giá: 255,000 VNĐ

    1/1