Điện thoại: 0938.561.328
Email: ducthinhdigi@gmail.com

0938.561.328

Màn hình máy tính PC

Màn hình LCD 24 inch Dell Wide DVI Chi tiết
Màn hình LCD 24 inch Dell Wide DVI
 
Giá: 2,490,000 VNĐ
Màn hình LCD 20 inch Dell 2012HT Wide LED Chi tiết
Màn hình LCD 20 inch Dell 2012HT Wide LED
 
Giá: 2,100,000 VNĐ
Màn hình LCD 20 inch Dell 2009WT Wide Chi tiết
Màn hình LCD 20 inch Dell 2009WT Wide
 
Giá: 2,190,000 VNĐ
Màn hình LCD 20 inch Dell Wide Chi tiết
Màn hình LCD 20 inch Dell Wide
 
Giá: 1,850,000 VNĐ
Màn hình LCD 19 Dell Wide - box công ty Chi tiết
Màn hình LCD 19 Dell Wide - box công ty
 
Giá: 1,650,000 VNĐ
LCD 19 Dell Vuông Box công ty Chi tiết
LCD 19 Dell Vuông Box công ty
 
Giá: 1,450,000 VNĐ
LCD 17 inch Dell 170S Vuông Chính hãng Chi tiết
LCD 17 inch Dell 170S Vuông Chính hãng
 
Giá: 1,390,000 VNĐ
Màn hình DELL LCD LED 18.5 inch E1916HV Chi tiết
Màn hình DELL LCD LED 18.5 inch E1916HV
 
Giá: 1,890,000 VNĐ
Màn hình LCD Dell 19.5 inch E2016HV Chi tiết
Màn hình LCD Dell 19.5 inch E2016HV
 
Giá: 2,290,000 VNĐ

    1/1