Điện thoại: 0938.561.328
Email: ducthinhdigi@gmail.com

0938.561.328

Chăm sóc tóc

Lược điện HQT-906 chải thẳng tóc Chi tiết
Lược điện HQT-906 chải thẳng tóc
Giá cũ:290,000 VNĐ
Giá: 130,000 VNĐ
Máy uốn tóc tự động sokany pro perfect curl cs-501 Chi tiết
Máy uốn tóc tự động sokany pro perfect curl cs-501
Giá cũ:625,000 VNĐ
Giá: 450,000 VNĐ
Máy tạo kiểu tóc ionic 7 chức năng Chi tiết
Máy tạo kiểu tóc ionic 7 chức năng
Giá cũ:550,000 VNĐ
Giá: 360,000 VNĐ
Máy kẹp tóc sokany Cs 512 Chi tiết
Máy kẹp tóc sokany Cs 512
Giá cũ:390,000 VNĐ
Giá: 320,000 VNĐ
Lược điện sokany HS 029 Chi tiết
Lược điện sokany HS 029
Giá cũ:250,000 VNĐ
Giá: 195,000 VNĐ
Lược điện Sokany CL 003C Chi tiết
Lược điện Sokany CL 003C
Giá cũ:250,000 VNĐ
Giá: 185,000 VNĐ
Máy uốn tóc tự động Babyliss Pro Perfect Curl Chi tiết
Máy uốn tóc tự động Babyliss Pro Perfect Curl
Giá cũ:590,000 VNĐ
Giá: 350,000 VNĐ
Máy làm tóc shinon sh-8087 Chi tiết
Máy làm tóc shinon sh-8087
Giá cũ:299,000 VNĐ
Giá: 220,000 VNĐ
Máy làm tóc shinon sh-8007 Chi tiết
Máy làm tóc shinon sh-8007
Giá cũ:195,000 VNĐ
Giá: 155,000 VNĐ
Máy kẹp tóc Shinon SH-8090T Chi tiết
Máy kẹp tóc Shinon SH-8090T
Giá cũ:210,000 VNĐ
Giá: 160,000 VNĐ
Máy tạo kiểu tóc 3in1 shinon SH-8088 Chi tiết
Máy tạo kiểu tóc 3in1 shinon SH-8088
Giá cũ:258,000 VNĐ
Giá: 190,000 VNĐ
Máy uốn duỗi bấm ShinonSH-8005 Chi tiết
Máy uốn duỗi bấm ShinonSH-8005
Giá cũ:190,000 VNĐ
Giá: 155,000 VNĐ
Lược điện tạo Sokany CI-001A Chi tiết
Lược điện tạo Sokany CI-001A
Giá cũ:190,000 VNĐ
Giá: 140,000 VNĐ
Máy uốn tóc sokany Cl-012A-25B Chi tiết
Máy uốn tóc sokany Cl-012A-25B
Giá cũ:290,000 VNĐ
Giá: 210,000 VNĐ
Lược điện sokany Ct-512 Chi tiết
Lược điện sokany Ct-512
Giá cũ:299,000 VNĐ
Giá: 220,000 VNĐ
Máy tạo kiểu tóc Sokany CT-501 7 chức năng Chi tiết
Máy tạo kiểu tóc Sokany CT-501 7 chức năng
Giá cũ:420,000 VNĐ
Giá: 330,000 VNĐ
Lược điện shinon Sh-8003 Chi tiết
Lược điện shinon Sh-8003
Giá cũ:259,000 VNĐ
Giá: 190,000 VNĐ
Lược điện sấy uốn tóc target TG-8828 Chi tiết
Lược điện sấy uốn tóc target TG-8828
Giá cũ:450,000 VNĐ
Giá: 380,000 VNĐ
Máy kẹp tóc Shinon SH-8603TA Chi tiết
Máy kẹp tóc Shinon SH-8603TA
Giá cũ:220,000 VNĐ
Giá: 170,000 VNĐ
Máy uốn duỗi Nova Nhc-2009 Chi tiết
Máy uốn duỗi Nova Nhc-2009
Giá cũ:180,000 VNĐ
Giá: 115,000 VNĐ
Máy tạo kiểu SHINON SH-8097 Chi tiết
Máy tạo kiểu SHINON SH-8097
Giá cũ:215,000 VNĐ
Giá: 145,000 VNĐ
Máy uốn duỗi tóc Shinon SH-8085 Chi tiết
Máy uốn duỗi tóc Shinon SH-8085
Giá cũ:210,000 VNĐ
Giá: 140,000 VNĐ
Máy Uốn Tóc Xoắn Ốc shinon Sh-8972 Chi tiết
Máy Uốn Tóc Xoắn Ốc shinon Sh-8972
Giá cũ:220,000 VNĐ
Giá: 145,000 VNĐ
Máy sấy tóc Sokany CT-501 đa năng 10 trong 1 Chi tiết
Máy sấy tóc Sokany CT-501 đa năng 10 trong 1
Giá cũ:690,000 VNĐ
Giá: 450,000 VNĐ
Máy uốn tóc setting ZF-2002 Chi tiết
Máy uốn tóc setting ZF-2002
Giá cũ:95,000 VNĐ
Giá: 55,000 VNĐ
Lươc Điện sokany JF-360 Xoay 360 Chi tiết
Lươc Điện sokany JF-360 Xoay 360
Giá cũ:490,000 VNĐ
Giá: 380,000 VNĐ
Lược Điện kemei km-6855 Đa Năng 3 Trong 1 Chi tiết
Lược Điện kemei km-6855 Đa Năng 3 Trong 1
Giá cũ:280,000 VNĐ
Giá: 170,000 VNĐ
Lược điện xoay Kemei Km-8000 Chi tiết
Lược điện xoay Kemei Km-8000
Giá cũ:590,000 VNĐ
Giá: 350,000 VNĐ
Máy Uốn Tóc Xoắn Ốc kemei Km-1377 Chi tiết
Máy Uốn Tóc Xoắn Ốc kemei Km-1377
Giá cũ:390,000 VNĐ
Giá: 210,000 VNĐ
Máy kẹp tóc Kemei Km-328 Chi tiết
Máy kẹp tóc Kemei Km-328
Giá cũ:210,000 VNĐ
Giá: 150,000 VNĐ
Máy làm tóc kemei Km585 đa năng 7 trong 1 Chi tiết
Máy làm tóc kemei Km585 đa năng 7 trong 1
Giá cũ:450,000 VNĐ
Giá: 350,000 VNĐ
Lược Điện Uốn Duỗi Rm-066 Chi tiết
Lược Điện Uốn Duỗi Rm-066
Giá cũ:240,000 VNĐ
Giá: 125,000 VNĐ
Máy uốn tóc Rm-0101 Chi tiết
Máy uốn tóc Rm-0101
Giá cũ:150,000 VNĐ
Giá: 95,000 VNĐ
Lược chải thẳng tóc hơi nước Ulike Chi tiết
Lược chải thẳng tóc hơi nước Ulike
Giá cũ:890,000 VNĐ
Giá: 690,000 VNĐ
Máy Sấy Xoay 2 Đầu Kemei 360 KM-813 Chi tiết
Máy Sấy Xoay 2 Đầu Kemei 360 KM-813
Giá cũ:395,000 VNĐ
Giá: 340,000 VNĐ
Máy Uốn Tóc shinon Sh-8988 Mini Bỏ Túi Chi tiết
Máy Uốn Tóc shinon Sh-8988 Mini Bỏ Túi
Giá cũ:180,000 VNĐ
Giá: 110,000 VNĐ