Điện thoại: 0938.561.328
Email: ducthinhdigi@gmail.com

0938.561.328

Chăm sóc móng

Máy làm móng tay velvet smooth scholl Chi tiết
Máy làm móng tay velvet smooth scholl
Giá cũ:190,000 VNĐ
Giá: 95,000 VNĐ
Bộ dụng cụ sơn móng tay tiện dụng Nail Perfect Chi tiết
Bộ dụng cụ sơn móng tay tiện dụng Nail Perfect
Giá cũ:150,000 VNĐ
Giá: 99,000 VNĐ
Bộ dụng cụ vẽ móng tay Hollwood Nai Chi tiết
Bộ dụng cụ vẽ móng tay Hollwood Nai
Giá cũ:195,000 VNĐ
Giá: 155,000 VNĐ
Bộ dụng cụ làm móng kemei Km-3522 Chi tiết
Bộ dụng cụ làm móng kemei Km-3522
Giá cũ:210,000 VNĐ
Giá: 120,000 VNĐ
Máy cắt móng tay Roto Clipper Chi tiết
Máy cắt móng tay Roto Clipper
Giá cũ:180,000 VNĐ
Giá: 110,000 VNĐ
Máy chà gót chân Carmen Pedi Spin Chi tiết
Máy chà gót chân Carmen Pedi Spin
Giá cũ:110,000 VNĐ
Giá: 68,000 VNĐ
Bộ Cắt Móng Tay 10 Món Chi tiết
Bộ Cắt Móng Tay 10 Món
Giá cũ:65,000 VNĐ
Giá: 40,000 VNĐ
Bộ bấm móng tay 13 món Chi tiết
Bộ bấm móng tay 13 món
Giá cũ:95,000 VNĐ
Giá: 68,000 VNĐ

    1/1